Inleiding

MV Loopbaanontwikkeling & Advies neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met mvergoossen@mvloopbaan.nl.

MV Loopbaanontwikkeling & Advies is de eenmanszaak MV Loopbaanontwikkeling & Advies , kantoorhoudende te (6041 PT) Roermond aan Tintelberg 7, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 13032773.

MV Loopbaanontwikkeling & Advies is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door MV Loopbaanontwikkeling & Advies de verwerkingsverantwoordelijke.

MV Loopbaanontwikkeling & Advies heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt Mia Vergoossen bereiken via mvergoossen@mvloopbaan.nl.

Hoe gebruikt MV Loopbaanontwikkeling & Advies jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor MV Loopbaanontwikkeling & Advies persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens MV Loopbaanontwikkeling & Advies voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door MV Loopbaanontwikkeling & Advies worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
 • Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Facturatie

 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

 • Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: CRM (Customer Relationship Management)

 • Gegevens: Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer, Profielfoto

 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang

 • Betrokken belang: Commercieel belang

 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Sollicitatie

 • Gegevens: Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer, Profielfoto

 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang

 • Betrokken belang: Commercieel belang

 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

MV Loopbaanontwikkeling & Advies heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat MV Loopbaanontwikkeling & Advies gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: UWV.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij MV Loopbaanontwikkeling & Advies over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij MV Loopbaanontwikkeling & Advies . Je kunt verzoeken dat MV Loopbaanontwikkeling & Advies je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om MV Loopbaanontwikkeling & Advies te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van MV Loopbaanontwikkeling & Advies of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van MV Loopbaanontwikkeling & Advies te verkrijgen. MV Loopbaanontwikkeling & Advies zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat MV Loopbaanontwikkeling & Advies je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door MV Loopbaanontwikkeling & Advies

Een verzoek kan verstuurd worden naar mvergoossen@mvloopbaan.nl. MV Loopbaanontwikkeling & Advies zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat MV Loopbaanontwikkeling & Advies een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien MV Loopbaanontwikkeling & Advies je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat MV Loopbaanontwikkeling & Advies verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt MV Loopbaanontwikkeling & Advies ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van MV Loopbaanontwikkeling & Advies worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van MV Loopbaanontwikkeling & Advies worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

MV Loopbaanontwikkeling & Advies maakt gebruik van de volgende diensten die functionele en analytische cookies plaatsen:

 • Google TagManager

 • Gravatar

 • Google Analytics
 • HotJar

Cookies verwijderen?

De consumentenbond heeft hier een mooie handleiding voor geschreven voor de volgende browsers

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Chrome
Leer cookies verwijderen

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop MV Loopbaanontwikkeling & Advies je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar mvergoossen@mvloopbaan.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop MV Loopbaanontwikkeling & Advies jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar mvergoossen@mvloopbaan.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.