Het is nauwelijks te bevatten, dat het al 25 jaar geleden is. Ik stapte bij de Kamer van Koophandel in Roermond binnen om mij in te schrijven als eenmanszaak onder de naam MV Loopbaanontwikkeling & Advies. Het woord zzp-er was nog niet uitgevonden.

Terugkijkend op deze vijfentwintig jaar, wil ik dit moment niet zo maar voorbij laten gaan. Ik kijk terug met enige trots, dat ik deze mijlpaal heb bereikt.

Zelfstandig gevestigde loopbaancoaches, toen nog loopbaanadviseurs genaamd, waren in die tijd nog zeldzaam.

Het was een tijd van pionieren. De meeste loopbaanadviseurs waren werkzaam binnen grotere outplacement- en loopbaanadviesbureaus, waarbij het accent lag op outplacement. Werknemers die bij ontslag begeleid werden naar een andere baan. Aanvankelijk was outplacement een privilege voor de top van bedrijven. In het kader van massa ontslagen, door bijvoorbeeld bedrijfssluiting, werd later aan medewerkers meestal groepsgewijs ook een vorm van Outplacement aangeboden.

Maar.. in feite ben je met outplacement te laat. 25 jaar geleden was er nog weinig sprake van anticiperen op ontwikkelingen. Werknemers waren nog amper gewend om zelf de regie te nemen over hun loopbaan. Men was geneigd om lang bij een zelfde werkgever te blijven, koos voor zekerheid en was loyaal.
Het loopbaanadviesvak stond nog in de kinderschoenen.

Ik heb het werklandschap enorm zien veranderen, met name door de flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Een aantal tendensen die ik heb waargenomen:

  • Vaste contracten hebben plaatsgemaakt voor flexibele, vaak 0 uren contracten. Dit heeft een enorme impact op het gevoel van zekerheid van medewerkers.
  • De verhouding tussen werkgever en werknemer is veranderd. Hiërarchisch geleide organisaties veranderden in plattere organisaties met meer verantwoordelijkheden voor de medewerkers.
  • Medewerkers zijn hoger opgeleid en door technologische ontwikkelingen en automatisering is laaggeschoold werk komen te vervallen; en
  • Het begrip zinvol werk deed zijn intrede.

Als gevolg van deze ontwikkelingen, moet zowel mens als organisatie zich sneller aanpassen dan vroeger. Er zijn erkende opleidingen tot loopbaanadviseur en loopbaancoaches laten zich certificeren. Het vak van loopbaancoach is volwassen geworden en het aantal coaches is sterk toegenomen.

Steeds meer organisaties werken aan een actief loopbaanbeleid waarin ze medewerkers ontwikkelingskansen geven.

Tevens proberen organisaties door talentontwikkeling medewerkers voor een langere periode aan zich te verbinden.

Medewerkers worden zelf ook steeds meer van bewust, dat een “leven lang leren” een voorwaarde is om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt. Het op peil houden van je vaardigheden én het blijven investeren in je persoonlijke en professionele ontwikkeling is een must. Gezien de snelle ontwikkelingen is het veel eerder aan de orde voor een medewerker om zich de vraag te stellen: zit ik nog wel op de juiste plek, in welke richting kan ik mij het beste ontwikkelen en waar word ik gelukkig van?

Dit is het werkterrein van de loopbaancoach: mensen helpen bij het zetten van nieuwe stappen, helpen uitzoeken waar hun competenties het beste tot hun recht komen of in welke richting ze hun loopbaan het beste kunnen voortzetten. Maar ook hoe kan ik een betere balans vinden tussen werk en privé? Vaak kloppen ze op een keerpunt in hun leven en/of loopbaan bij mij aan. Zij zijn dan het meest kwetsbaar en het is mooi om te zien, hoe mensen gaande het traject weer in hun kracht komen.

In 25 jaar heb ik talloze mensen (hoeveel, ik heb geen idee) mogen begeleiden bij het maken van keuzes in hun loopbaan.

Soms geholpen om omhoog te krabbelen uit een diep dal en vertrouwen in hun eigen kunnen weer terug te vinden. Het geeft mij veel voldoening als ik zie dat iemand zijn doel heeft bereikt: met perspectief en focus weer vooruit kunnen. Het is een prachtig vak en ik hoop nog veel mensen van dienst te kunnen zijn.

Voor de toekomst liggen er nog genoeg uitdagingen. De wereld van werken is erg veranderd de afgelopen decennia, maar de veranderingen zullen zich de komende jaren in een nog hoger tempo opvolgen.