De heer Frans Marcelissen van DigiPsy heeft op verzoek van het UWV een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de re-integratie cliënten, die via het UWV doorverwezen zijn.

Digipsy komt tot de volgende conclusie op basis van het onderzoek:

“MV Loopbaanontwikkeling en Advies voldoet met dit onderzoek aan de voorwaarden van UWV. De respons op het onderzoek is hoog (80%), evenals de gemiddelde tevredenheid (9). Alle cliënten waren zeer tevreden over de begeleiding. Wij kunnen dan ook slechts adviseren: ga zo door”

Dit is natuurlijk een enorme stimulans om mijn dienstverlening aan deze kwetsbare groep op de arbeidsmarkt voort te zetten. Een goede samenwerking met de coaches van het UWV is hiervoor onontbeerlijk. Terugkijkend hebben wij in samenspraak met de cliënten mooie resultaten behaald richting een nieuw toekomstperspectief.

Enkele motivaties van cliënten in de rapportage

Zeer kundig; luistert goed en weet goed om te gaan met wensen en mogelijkheden cliënt.
Mevrouw Vergoossen heeft mij niet alleen op professionele vlak ontzettend geholpen maar ook op mijn persoonlijke vlak heeft ze er heel hard aan gewerkt zodat ik niet in dezelfde valkuilen trap.
De samenwerking met Mia was zeer professioneel en vertrouwelijk. Na ieder gesprek een goed gevoel naar vooruitgang.